เพศจำนวน ร้อยละ
หญิง
17,840 63.68
ชาย
10,161 36.27
ไม่ระบุ
15 0.05
รวม : 28,016

ยอดลงทะเบียนทั้งหมดในระบบ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 จำนวน 28,016 ราย

แบบสอบถามจำนวน
แบบสอบถามครอบครัว (2560)11,392
แบบสอบถามปฐมวัย อายุ 0-5 ปี (2560)1,137
แบบสอบถามวัยเรียน อายุ 6-14 ปี (2560)5,656
แบบสอบถามวัยรุ่น อายุ 15-21 ปี (2560)4,110
แบบสอบถามวัยทำงาน อายุ 22-59 ปี (2560)27,944
แบบสอบถามผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (2560)3,694
แบบสำรวจชุดสุขภาพบุคลากร (2561)2,269
แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง (2560)27,940
แบบสำรวจชุดสุขภาพนักศึกษา (2560)711
แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (2561)653
เพศ0-5 ปี6-14 ปี15-21 ปี22-59 ปี60 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุ125152
ชาย5802,5021,39810,1361,218
หญิง5563,1522,70717,7932,474
รายละเอียดจำนวน ร้อยละ
ไม่ระบุ
1,835 6.55
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
1,730 6.18
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
1,685 6.01
โรงพยาบาลศิริราช
1,678 5.99
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1,389 4.96

ยอดลงทะเบียนทั้งหมดในระบบ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 จำนวน 28,016 ราย

ชุมชนจำนวน ร้อยละ
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
587 2.10
ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง
452 1.61
ชุมชนวัดดุสิตาราม
427 1.52
ชุมชนวัดอัมพวา
398 1.42
ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก
364 1.30

ยอดลงทะเบียนทั้งหมดในระบบ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 จำนวน 28,016 ราย

ชุมชนจำนวน ร้อยละ
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
646 2.31
ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง
635 2.27
ชุมชนตรอกวังหลัง
591 2.11
ชุมชนวัดดุสิตาราม
544 1.94
ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก
480 1.71

ยอดลงทะเบียนทั้งหมดในระบบ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 จำนวน 28,016 ราย