ชุมชนวัดอัมพวา

วันที่ในการลงชุมชน: 5-7 ตุลาคม 2560