ชุมชนหลังตลาดนครหลวง
ชุมชนสายใต้เก่า
ชุมชน ปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย และขวา)
และ ชุมชนจรัญ 31 รวมใจ