โครงการฟื้นคืนชุมชนบางกอกน้อยผ่านการใช้สื่อแบบบูรณาการ

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

16 กันยายน 2562 ถึง 16 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึก ความผูกพันของคนในชุมชน กระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟู และพัฒนาชุมชน ผ่านการเล่าเรื่องราวที่สะท้อนประวัติศาสตร์ชุมชนบางกอกน้อยผ่านภาพยนตร์สารคดีความยาว 20 นาที

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย

รายละเอียดกิจกรรม

1) นำข้อมูลของชุมชนบางกอกน้อยมาวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพจากบางกอกน้อยโมเดล และหาสถานที่สำหรับการถ่ายทำสารคดีทริปชมภาพยนตร์ โดยสารคดีจะเล่าเรื่องราวของชุมชนบางกอกน้อย

2) วางแผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชน

3) วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 มีการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์คนในชุมชน ดังนี้ 1.ท่านเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม 2.ผู้อำนวยการและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม 3.ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 4.ประธานชุมชนวัดสุวรรณารา 5.ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชุมชน 6.เจ้าของโรงกลึงบ้านบุ 7.เจ้าของร้านแพทย์แผนไทย สงวนโอสถ

4) ลงพื้นที่ถ่ายภาพ Footage 3 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 3 ,7 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563

5) รวบรวมภาพถ่าย ตัดต่อ ใส่เนื้อเพลง และคำบรรยายต่างๆในวีดีโอ

6) หลังจากภาพยนตร์สารคดีเสร็จได้มีการนำวีดีโอไปเผยแพร่ให้ตัวแทนคนในชุมชน เพื่อสำรวจความพึงพอใจก่อนเผยแพร่ภาพยนตร์

7) วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 8) เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี ในช่อง Youtube Mahidol University International College – MUIC=

ผลที่ได้รับ

1) ประเด็นสำคัญ(key issues) เพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านสารคดี

2) ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถกระตุ้นให้ผู้คนลุกขึ้นและฟื้นฟูชุมชนของตนเอง

3) ภาพยนตร์สารคดี สามารถรับชมได้ทางช่อง MUIC https://www.youtube.com/watch?v=cJJJpHj7v0s

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Bangkok Noi Model