โรงเรียนสวนอนันต์

วันที่ 27 มกราคม 2566 งานกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนบางกอกน้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บางกอกน้อยโมเดล 2) ร่วมด้วยนักศึกษาฝึกงานจาก ม.เกษตรศาสตร์ และม.ศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสวนอนันต์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จำนวน 159 คน ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู และผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ #บางกอกน้อยโมเดล #Bangkoknoimodel #Siriraj #ศิริราชเพื่อสังคม