โครงการ พัฒนาต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนกึ่งเมือง

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพผ่านฐานข้อมูลสุขภาพ

2. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายวิชาการต่างๆในการยายผลองค์ความรู้เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนและสังเคราะห์การใช้ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย

1. ชุมชนในเขตบางกอกน้อย จำนวน 5 ชุมชน

2 . คอนโดมิเนียม จำนวน 5 แห่ง

รายละเอียดกิจกรรม

วัตถุประสงค์ที่ 1

กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายระหว่างภาคประชาชนกับโรงพยาบาลในการพัฒนาการสอนการช่วยชีวิตและการตอบสนองเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชน (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน)

กิจกรรมที่ 2-3 การฝึกอบรม Training for the trainer ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 13 คน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 12 คน มีผู้สมัครเป็น The trainer ในชุมชน จำนวน 22 คน ปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบกลายเป็น The trainer ในชุมชน จำนวน 19 คน

กิจกรรมที่ 4 มอบรางวัลให้กับชุมชนเขตบางกอกน้อยประจำปี ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ได้มอบรางวัล ได้แก่ รางวัลอาสาสมัครกู้ชีพโรงพยาบาลศิริราชที่มีส่วนร่วมกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และรางวัลอาสาสมัครกู้ชีพที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

กิจกรรมที่ 5 การสร้างคลิปวีดิโอเพื่อนำเสนอชุมชนและคอนโดมิเนียม จำนวน 3 คลิป ได้แก่

  1. ระบบการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2565
  2. ระบบการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในคอนโดมิเนียม เพื่อเป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564
  3. คำถามที่พบบ่อยจากการฝึกอบรม Fiest aid management เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564

กิจกรรมที่ 6 การสอนการช่วยชีวิตและการตอบสนองเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนเขตบางกอกน้อย (อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อหุ่นในการสอน)

กิจกรรมที่ 7 การสอนการช่วยชีวิตและการตอบสนองเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินคอนโดมิเนียม

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน ณ ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า คอนโดมิเนียม

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 2565 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 19 คน ณ ธนา แอสโทเรีย ปิ่นเกล้า คอนโดมิเนียม

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 2565 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน ณ ธนา ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 3 ก.ย. 2565 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 27 คน ณ เดอะ พาร์คแลนด์ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า คอนโดมิเนียม

ผลที่ได้รับ