คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชวนทุกท่านมาอัพเดทเทรนด์สุขภาพให้ทันโลก พร้อมเปิดมุมมอง “การแพทย์เชิงรุก สู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”