คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชวนทุกท่านมาอัพเดทเทรนด์สุขภาพให้ทันโลก พร้อมเปิดมุมมอง “การแพทย์เชิงรุก สู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชวนทุกท่านมาอัพเดทเทรนด์สุขภาพให้ทันโลก พร้อมเปิดมุมมองการแพทย์เชิงรุก สู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม สู่แนวทางการนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในตัวคุณได้ในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) โซน Better Me ชั้น G เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้-8 ตุลาคม นี้ เวลา 10.00-20.00 น. ชั้น LG ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

         พร้อมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกกับเวทีเสวนาที่จัดเต็มมุมมองคนทำจริง หาคำตอบสู่สังคม และโลกที่ยั่งยืนไปกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทีมแพทย์ เพื่อสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนเชิงรุกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ของคณะฯ และความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคมไทยด้วยการจัดการระบบสุขภาพในกระบวนการสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

         พร้อมยกโมเดลความสำเร็จของโครงการต้นแบบ “โครงการบางกอกน้อยโมเดล2” ที่คณะฯ และเครือข่ายพันธมิตร (ประชาชน ผู้นำชุมชน / ผู้ปกครอง ครู นักเรียน / องค์กรในพื้นที่เขตบางกอกน้อย) ร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบการดูแล และสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนบางกอกน้อยที่กำลังจะก้าวไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่มีลักษณะของชุมชนกึ่งเมือง ให้กับระบบสุขภาพของประเทศไทย เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคมไทย ด้วยการจัดการระบบสุขภาพ กับแผนการดำเนินงานบูรณาการเชิงรุก ด้วยเล็งเห็นว่าการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอที่จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนได้ มาสู่การสร้าง “ชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะ” เพื่อเตรียมพร้อมให้กับประชาชนในแต่ละช่วงวัยให้มีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้ด้วยตนเอง เพื่อลดภาวะความเจ็บป่วย และเป็นแนวทางการลดความแออัดในระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน

         มาร่วมกันเปลี่ยนโลกเพื่อ สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance, Better World กับสุดยอดไฮไลท์โซนต่างๆ ที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์โลก เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ในงาน Sustainability Expo (SX2023)