ประชุมสรุปผลการเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

วันที่ 5 เมษายน 2566 งานกิจกรรมเพื่อสังคม จัดประชุมสรุปผลการเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน ด้วยแบบสอบถามโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนบางกอกน้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บางกอกน้อยโมเดล 2)
โดยมี รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ และ
ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ วชิรศักดิ์ศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา และ 4 โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบางกอกน้อย ได้แก่
– โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
– โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
– โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
– โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
– โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
– โรงเรียนสวนอนันต์
– โรงเรียนโฆษิตสโมสร
– โรงเรียนวัดวิเศษการ
– โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม
– โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมถึงรับฟังแนวทางการพัฒนาข้อมูลในโครงการต่อไป ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม A202 ตึกศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช