โครงการอบรม การดูแล และบำรุงรักษาระบบโครงการบางกอกน้อยโมเดล ในส่วนของระบบ Amazon Web Services และ Cloudflare โดยบริษัท หัวใจไอที จำกัด

วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 รพ.ศิริราช ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม การดูแล และบำรุงรักษาระบบโครงการบางกอกน้อยโมเดล ในส่วนของระบบ Amazon Web Services และ Cloudflare โดยบริษัท หัวใจไอที จำกัด เป็นวิทยากรหลักในการอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจก่อนนำข้อมูลโครงการบางกอกน้อยโมเดลทั้งหมดมาดำเนินการดูแล และพัฒนาต่อไป